top of page

Weekendmigraine

NIEUWSBRIEF

Het wegsnijden van een huidvlek  door een  plastisch chirurge in het televisieprogramma  “Het lichaam van Coppens”, zonder verdoving maar met acupunctuur als analgesie, geeft zeer veel verwonderde reacties. Mooie televisie. Maar de grote kracht van acupunctuur zit niet in het wegnemen van de pijn maar in het voorkomen ervan.

 

Neem nu bijvoorbeeld die vervelende weekendmigraine die opduikt na een intensieve werkweek. De tijd voor je gezin,  sociale contacten en jezelf komt hierdoor behoorlijk in het gedrang.

 

We werken graag aan een oplossing. Zo kan je ’s maandags met een glimlach terugdenken aan een mooi weekend.

bottom of page