top of page

EXPERTISES

Burn-out

Niets ondernemen betekent vaak een afwezigheid van 6 tot 12 maanden.

Meer energie en goesting in werk? 

ONTDEK SAMSTAG32

18 jaar geleden zag Chris wat zijn direct manager niet zag. Hij besloot er zelf voor te gaan. Zijn bedrijfje werd een bedrijf. Tijdens de voorbije crisisjaren nam hun winst af, maar hun marktaandeel nam toe. Terwijl de economie langzaam uit het dal kruipt, groeit zijn bedrijf met dubbele cijfers. En toch lijkt Chris niet vrolijk.

Loert een burn-out om de hoek?

  • Heb jij of heeft iemand in je omgeving klachten over vermoeidheid en slaapproblemen?

  • Is er een negatief cynische houding en een negatief zelfbeeld?

  • Is het moeilijk om ‘nee’ te zeggen?​

Burn-out ontstaat vaak na een langdurige emotionele of lichamelijke overbelasting. Vaak zien we het ook optreden bij diegenen die graag gewaardeerd willen worden. Ook zij die alles onder controle willen houden lopen een verhoogd risico. Klachten gaande van hoofdpijn tot zelfs huidaandoeningen kunnen hierbij optreden, naast tal van bijkomende symptomen.

Indien het toch tot een burn-out komt of tot de directe voorboden ervan, benaderen we die individueel vanuit onze transdisciplinaire groepspraktijk. Bij aanvang is het belangrijk om het lichaamssysteem dat je mentaal en lichamelijk ondermijnt, gericht aan te pakken via acupunctuur. Van zodra er een kentering ingezet is, gaan we de fysieke belasting via kinesitherapeutische weg langzaam en gecontroleerd opvoeren. Vervolgens komt de niet-werkspecifieke psychische belasting aan bod. Dit alles vloeit langzaam over in een training gericht op werkspecifieke belasting.

bottom of page