top of page

DIENSTEN

Preventie

Soms heb ik het zo druk dat ik dagen lang niemand zie.

Ook mezelf niet.

Wij van Samstag32 geloven dat er een enorme interesse bestaat vanuit het bedrijfsleven voor werkstresspreventie. Enerzijds om wettelijk in orde te zijn. Anderzijds omdat iemand met een burn-out 6 – 12 maanden afwezig is en vaak niet terugkeert in zijn functie indien er geen optimale begeleiding is. Maar VOORAL omdat de periode vooraf, vaak meer dan 1 jaar, gekenmerkt wordt door rendementsverlies, geen oog meer hebben voor opportuniteiten en er extra belasting voor de collega’s ontstaat.

Herken de eerste tekens

  • Indien deze spanning zich in de schouders manifesteert, zien we dat de persoon deze regelmatig zelf tracht weg te masseren.

  • Wanneer de spanning zich ter hoogte van het middenrif opstapelt worden symptomen zoals zuchten merkbaar. Om deze borstspanning even weg te nemen zitten mannen vaak met de handen achter het hoofd gevouwen, terwijl vrouwen eerder geneigd zijn thuis snel hun BH uit te doen.

 

 

Via een combinatie van behandelingen kunnen wij die energetische instabiliteit herstellen en zelfs trachten deze te optimaliseren. Het enige wat u hoeft te doen is de eerste stap nemen.

Voorkomen & Genezen

 

Als bedrijfsleider worden u en uw medewerkers geconfronteerd met stress en druk, wat eigen is aan de business en vaak zelfs noodzakelijk om op een gerichte manier tot oplossingen te komen. Het kan gebeuren dat deze stress blijft hangen:

deze verdwijnt niet na de werkdag maar stapelt zich op in het lichaam en werkt daar in op een aantal energetische processen.

 

Een belangrijk kenmerk is dat de focus op het afwerken van “to do”-lijsten zodanig overheerst bij werknemers dat de arbeidsvreugde daarvan afhankelijk wordt. We constateren dat ze het brede spectrum durven verliezen: de elementen waar de meerwaarde zou moeten liggen, namelijk het zien van opportuniteiten en het oplossingsgerichte denken, vervallen langzaam aan. Na verloop van tijd worden de signalen van spanning waarneembaar.

bottom of page